Godt besøkt frokostmøte i LO i Bergen og omland.
Lars BorgerudLO i Bergen og omland arrangerte i formiddag årets første frokostmøte. Tema på møtet var SABORG og informasjon om et forskningsprosjekt som forsøkes å få igang om motstandsbevegelsen i Bergen og SABORG. At temaet engasjerte viste seg da det måtte bæres inn ekstra stoler for at alle som ønsket å delta skulle få plass i lokalet.

Innledningene stod Fagforbundets leder Jan Davidsen, historiker og forfatter Lars Borgerud fra prosjektgruppen og selvsagt en av aktørene i SABORG under krigen August Rathke.

Jan Davidsen innledet med å si hvor viktig det var at fagbevegelsen i Bergen engasjerte seg i å få belyst denne siden av krigshistorien. SABORG bestod av vanlige arbeidsfolk, og de aller fleste var en del av fagbevegelen i  Bergen før og etter krigen.

Dette var også noe Lars Borgerud poengterte, at dette var en del av fagbevegelsen sin historie vi snakket om, og viktigheten av at denne ble belyst før det ble for sent. Borgerud fortalte litt om hva SABORG var, og at den hadde sitt opphav i Wollweber-organisasjonen, og at den i begynnelsen var en lokalavdeling av den mer berømte Osvaldgruppen i Oslo. Han fortalte om det første mislykkede forsøket på å sprenge et tog i Helldal, og frem til den siste aksjonen vel et år etterpå. I desember 1944 og januar 1945 ble så gruppen rullet opp av Gestapo etter angiveri. Lars Borgerud oppfordret fagbevegelsen i Bergen til å få belyst denne organisasjonens historien og at han syntes det var sørgelig at ikke dette var bedre belyst. Han kom også inn på grunnene til dette.

August Rathke fortalte om sine opplevesler i SABORG under krigen. Han var rekrutteringsansvarlig i SABORG. Også August Rathke håpet at fagbvegelsen kom med på laget slik at det er mulig å få realisert dette prosjetet.

August RathkeDebatten og tilbakemeldingene fra de oppmøtte viser at det er et engasjement i denne saken som gjør at LO i Bergen og omland håper vi skal kunne klare å realisere prosjektet. Det ble opplyst fra leder i LO i Bergen og omland, Ørjan Myrmel at de skulle forsøke å få engasjert fagforeningene til både en kronerulling, men som August Rathke ikke minst var opptatt av - at man skulle komme i kontakt med etterkommerne av de som var med i SABORG eller andre som hadde informasjon å komme med. LO i Bergen og omland vil også sammen med prosjektgruppen forsøke å legge press på lokale myndigheter til også å være med på å bidra, og det kan nevnes at prosjektgruppen har fått avslag både fra Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.Jan Davidsen

I møtet kom det en henstilling fra Borgerud og Rathke om ikke fagbevegelsen kunne sette ned en komite som kunne arbeide for at minneplaketten etter krigshelten Reidar Olsen skulle flyttes fra kantinen til Tide på Mannsverk til et mer egnet sted. Reidar Olsen ble i 1944 torturert og drept av Gestapo, og han arbeidet på Bergen Sporvei. Minneplaten ble satt opp i Trikkehallen i 1946, og flyttet i 1958 da sporveien flyttet til Mannsverk. Det har vært arbeidet med å få flyttet plaketten. LO i Bergen og omland skal nå sammen med Sporveisfunksonærenes fagforening og Reidar Olsens sønn, Terje Olsen forsøke å få flyttet plaketten til et mer egnet sted.

Er det noen som har informasjon å komme med eller på annen måte ønsker å bidra til denne saken så er det bare å kontakte LO i Bergen og omland. Det vil gå ut informasjon om prosjektet til alle fagforeninger i LO i Bergen og omland, og både Borgerud og Rathke stiller opp på møter hos de forskjellige foreningene for å informere.

LO I BERGEN OG OMLAND
Håkonsgaten 3-5
5015, BERGEN
Telefon 55309199
Epost: christopher.beckham@lo.no

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia